Manětín

Autumn is coming

The autumn is coming to the Czech Republic. Today we probably had one of the very last warm days of this year. I went out and made some photos. I wanted to prove you that autumn is not depressive part of the year. In the contrary, it is very colourful and beautiful. If you don’t believe me, look at the photos.

DSC03215

DSC03217

DSC03218

DSC03221

DSC03224

DSC03245

DSC03247

Photos from The Valley of the Manětín Brook

I believe we have very beautiful nature in the Czech Republic and I really enjoy spending time there. Last Sunday, I went for a walk through The Valley of the Manětín Brook. This brook is named after my hometown Manětín.

It seems that the winter is going to end now, the snow is already melting. We had almost no snow in last three years, so I feel that this winter is somehow special. I decided to take some photos to archive this scenery and share them on my blog. I hope it will be interesting for you too.

The first one is kind of a “historical” photo. We have a very nice system of tourist footpaths in the Czech Republic. We use four colors (red, blue, green and yellow) to mark the tourist footpaths. The marks are quite close to each other so its very had to loose it or even to get lost. It’s also inspectional on maps. One these two photos you can see remains of no longer existing blue path. This path was on a left side of the brook and a new red one is on its right side.

DSC01654

DSC01656

Zastupitelé v Manětíně podporují rozdělení rozpočtového přebytku obcím

V pondělí 16. ledna poprvé zasedal Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje. Na zasedání bylo prezentováno, že Plzeňský kraj v loňském roce hospodařil s přebytkem cca 260 milionů korun. Navíc kraj není zadlužený, zastupitelé si tedy nemusejí lámat hlavu ani se splátkami dluhu. Svobodní, kteří kandidovali v loňských krajských volbách spolu se Starosty, Občany Patrioty a Soukromníky, navrhují tento přebytek rozdělit přímo do jednotlivých obcí, a to na základě počtu obyvatel.

Návrh má několik výhod. Především tu, že maximum peněz se dostane přímo k občanům. Ani koruna nepůjde na administrativu spojenou s vyplňováním různých žádostí nebo jejich posuzováním. O využití peněz rozhodnou přímo zastupitelé a starostové, kteří znají problémy a potřeby své obce nejlépe. A není tajemstvím, že starostové především na menších obcích se těší velké důvěře občanů. Stačí se například podívat, kolik procent voličů přilákají k urnám komunální volby. Měřítko počtu obyvatel je rovněž objektivní a nikdo jej nemůže zpochybňovat.

Tento návrh jsem přednesl na jednání Zastupitelstva Města Manětín, které se konalo 25. ledna v obci Česká Doubravice. (Manětínské zastupitelstvo rovněž zasedá nejen přímo v Manětíně, ale pravidelně se schází i v jednotlivých městských částech.) Zastupitelé s návrhem souhlasili. Starosta města Josef Gilbert Matuška doufá, že tento návrh skutečně projde a peníze do obcí dorazí. Pro Manětín by to znamenalo asi půl milionu korun, což je pro obec této velikosti zajímavá částka.