Project and Time Reporting with Freedcamp and Power BI

There are many project management applications which you can use. Probably the best known is Microsoft Project, the very sophisticated business application which is used by big corporations with many ongoing projects and employees. However, Microsoft Project has so many features that a user needs tens of hours to manage it fully. This means that the app is too complicated (and also too expensive) for small business or personal projects. In addition, it is a desktop app and it cannot be used on mobile devices. Most users nowadays prefer web apps which do not need to be installed and updated on their devices.

To make things easier, many overviews of these apps have been written. I did some research on these articles two years ago to find the best application for my personal projects (like blogging, tutoring, language studying etc.). First I tried Trello. Despite being the most recommended application on the market, I had missed some features there (especially a time tracking) so I decided to delete my account and to try something else. My second choice was Freedcamp and I have been using this app since then. (Just a small note here: I do not want to say that Trello is a bad app, on the contrary, I admit that it has a very nice and intuitive user interface. It just is, like any other app, not ideal for everybody.)

This Spring, developers on Freedcamp have released a beta version of API which allows you to connect Freedcamp to another application. This brings a huge amount of new possibilities of using Freedcamp. In this article, I would like to show you how to use API to get data from Freedcamp and present them in another app. I have selected Power BI, a popular analytics app. Of course, you can select any front-end app you want (such as Tableau, Qlik, Microsoft Excel etc.)

To present data in a Power BI report, I have developed a simple .NET app. The app loads data from Freedcamp and stores them in an SQL database (hosted in Azure). You can see an example of one report in a picture below.

freedcamp-powerbi-1

There are two charts in the picture. The one on the top shows time spent on different projects this year (the columns show months and colours projects). The left down picture presents how many tasks of the projects have been closed this year. The table contains a list of recently finished tasks with an information if the task was closed in time or not.

And one more example. I created a customized Eisenhower matrix with three fields: the Do First field, the Schedule field and the In Case of Free Time. I also added the pie chart with a count of open tasks by project. As you can see, this article is one of two Do First tasks.

freedcamp-powerbi-2.PNG

As you can see, I use both tasks and time in my projects so I need to load projects, tasks and time records data.

Let’s look at the app. I will share the code of the app with a brief explanation.

Though I have experience with T SQL language, I used Entity Framework in the code (mostly to gain more experience with it). Entity Framework creates database structures (mostly tables, but indexes as well) and arranges data loading and saving as the application loads and saves objects instances. (In my opinion, Entity Framework allows extensive usage of LINQ and makes the code shorter and easier to read. On the other hand, it can make debugging much more challenging.)

Freedcamp uses an API key and an API secret to secure your data. If a user wants to have the API key with no expiration date, the API key with a current timestamp hashed with API secret has to be provided. The timestamp is generated by the GetTimestamp function and then encoded by Encode function. Both key and secret are loaded from the app.config file.

Podpořme Lidské jednání

V dnešní době máme na výběr z velkého množství nejrůznějších statků: potravin, oděvů, automobilů, ale i knih. Pro naše vzdálené předky představovaly knihy bohatství, dnes si za několik měsíčních příjmů můžeme koupit více knih, než kolik bychom stihli za celý život přečíst. Je tedy stále těžší vybírat si ty, do nichž bychom měli investovat náš čas. Jednou z těch, které za přečtení rozhodně stojí, je Lidské jednáníopus magnum rakouského ekonoma Ludwiga von Misese.

Tato kniha vyšla v češtině v roce 2006, nyní je však vyprodaná a Liberální institut připravuje její dotisk. Ten je možné podpořit na Startovači. Ačkoli už výtisk Lidského jednání doma mám, rozhodl jsem se tento projekt podpořit. Věřím, že šanci přečíst tuto vynikající knihu si zaslouží další čtenáři.

O Lidském jednání

Lidské jednání je zásadním dílem ekonomického směru označovaného jako Rakouská škola. Není však, na rozdíl od řady jiných knih o ekonomii, nudnou přehlídkou abstraktních a složitých matematických modelů, s předpoklady zcela odtrženými od reality. Základním stavebním kamenem Misesovy knihy je axiom účelového lidského jednání, jenž je definováno coby snaha změnit méně příznivý stav světa za příznivější. Z tohoto jednoduchého předpokladu buduje Mises teorii, jejíž ambicí je popsat principy, na jejichž základě funguje současný svět.

Klíčovým tématem Rakouské školy je neúnavná obhajoba klasického liberalismu a obrana lidské svobody, jež se pozvolna rozplývá pod nejrůznějšími státními zásahy.

Mises vysvětluje, že nutnou podmínkou technologického rozvoje v době průmyslové revoluce bylo uvolnění ekonomických poměrů. Vysvětluje, jak svobodný trh efektivně zajišťuje alokaci vzácných zdrojů, zatímco státní dotace ji poškozují. Analyzuje a precizními logickými argumenty rozbíjí socialistické sny o společnosti bez peněžní směny, kde je chod ekonomiky naplánován jakousi komisí. Poukazuje na skrytá úskalí státních zásahů a jejich dopady na život jednotlivce. Upozorňuje, že války jsou vyvolány státy a jejich intervencionistickou politikou, zatímco svoboda a volný obchod jsou cestami k míru.

Lidské jednání v naší době

Dvacáté století, v jehož polovině kniha vznikla, přineslo pro obránce lidské svobody ty největší výzvy. Světem se přehnaly ničivé totalitní režimy. Nacismus, komunismus a fašismus za sebou zanechaly spálenou zemi a desítky milionů mrtvých, vězněných či jinak perzekuovaných. Přesto se zdá, jako bychom se z těchto tragédií nepoučili. Volání po nových regulacích, omezování svobod a státem zajištěném blahobytu pro všechny jsou stále hlasitější. Varování liberálně smýšlejících ekonomů, snažících se postavit hráz těmto vášním, jsou potlačována emocionálními a ideologickými výkřiky, nikoli logickými argumenty. Rozum a fakta byly nahrazeny emocemi, ochota diskutovat ostrakizací.

Misesův popis situace jako by neztrácel na aktuálnosti.

Charakteristickým znakem dnešní doby ničivých válek a společenské dezintegrace je vzpoura proti ekonomii. Thomas Carlyle označil ekonomii za „ponurou vědu“ a Karel Marx stigmatizoval ekonomy, že “podlézají” kapitálu. Šarlatáni, vychvalující svou zaručenou medicínu a zkratky do pozemského ráje, s radostí shazují ekonomii jako “ortodoxní” či “reakční”. Demagogové se pyšní svým údajným vítězstvím nad ekonomií. “Praktici” se chvástají opovržením ekonomií a neznalostí učení “teoretických” ekonomů.

Lidské jednání je vlastně knihou o tom, o co jsme přišli. Z politiky jako by se vytratil ideový boj mezi obhájci tezí Keynese, Marxe a Pikettyho na straně jedné a Friedmana, Hayeka či právě Misese na druhé. A mnozí toto považují cosi přirozeného či tomu dokonce tleskají. V této atmosféře je čtení Misesovy knihy osvěžujícím zážitkem.

Je zřejmě pouhou náhodou, že ve stejném roce jako Lidské jednání vyšel i Orwellův strhující román 1984. Orwell předkládá hrozivou, do detailů vykreslenou dystopickou vizi totalitního režimu. Je varováním pro všechny, kteří se nechávají omámit socialistickými a kolektivistickými iluzemi a mají tendenci podceňovat jejich nebezpečí. Lidské jednání má obdobný cíl. Oproti Orwellovu románu se jedná o náročnější čtení, dává však čtenáři řadu argumentů a představuje nástroj k mentálnímu pochopení reality.

mises2

David Mack: Pouzí smrtelníci

stvo2-pouzi-smrtelniciPrvní díl trilogie Davida Macka Volání osudu ponechal hlavní hrdiny knihy v těžkých situacích. Erika Hernandezová je ztracená kdesi v minulosti v posledním přeživším městě technologicky vyspělých, leč zdecimovaných Caeliarů, zatímco Jean-Luc Picard čelí Borgům, přičemž jejich boj shledává stále beznadějnějším. Další díl románu byl tedy očekáván s velkým napětím.

Mack v pokračování, nesoucím název Pouzí smrtelníci, poctivě navazuje na všechny příběhové linie, které rozjel v prvním díle. Nabízí odpověď na řadu otázek, které vrtaly ve hlavách čtenářů od dočtení poslední stránky prvního dílu. Příběh však není uzavřený a po dočtení budete očekávat třetí díl stejně netrpělivě, jako ten druhý. Možná i o něco více.